Doelstelling - Veteranen TV & Radio

VETERANEN TV & RADIO
06 - 19 111 902
Title
Ga naar de inhoud
Doelstelling
In algemene zin hebben wij het doel om met Veteranen TV & Radio een platform te creeën wat voor alle Militairen, Veteranen & Thuisfront het medium moet worden om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen, alsmede via diverse programma`s informatie te vergaren. Alle programma`s moeten tevens toegankelijk zijn voor kijkers vanuit de samenleving.

Een belangrijke basis van Veteranen TV is dat alle programma`s gemaakt moeten worden door, voor en met Militairen, Veteranen & Thuisfront. Uiteraard betrekken wij bij sommige programma`s aktief de samenleving om meer binding te krijgen tussen onze doelgroep en die samenleving.

Militairen en Veteranen
Sinds 2014 is in Nederland de Veteranenwet van kracht waardoor ook actief dienende militairen de Veteranenstatus kunnen hebben. Als wij op deze site spreken over Veteranen waarbij wij geen vermelding maken over Militairen dan kan men er vanuit gaan dat wij die wel meerekenen in het totaalplaatje. Naast Veteranen en Militairen hebben wij nog steeds heel erg veel oud militairen die hetzij via een korte dienstperiode of zelfs nog tijdens het vroegere dienstplicht zich hebben ingezet voor alles wat ons dierbaar is.

Alle Militairen en Veteranen hebben verhalen over hun diensttijd of hun missies. Gelukkig heeft het overgrote deel van alle uitgezonden militairen geen problemen nadat zij zijn teruggekomen. Ook dat willen wij graag in beeld brengen, zonder de militairen en/of veteranen met problemen te willen vergeten. Veteranen TV zoekt hierin de balans om een totaal ander beeld te genereren dan op dit moment vaak het geval is. Door de mix van een gevarieerd aanbod willen wij zelfs de aspirant militairen en in het bijzonder de studenten die de opleiding van Vakmanschap en Veiligheid, beter bekend onder VeVa, enthousiasmeren.

Thuisfront & Samenleving
Het Thuisfront staat wat ons betreft van onze gehele doelgroep het dichts bij de samenleving. Als de Militair en/of Veteraan zich door deze samenleving vaak niet begrepen voelt hoe zit dit dan met de partners en kinderen van deze Militairen en/of Veteranen. Wij willen daarom zeker voor het Thuisfront een aantal programma`s maken om dat eens beter onder de aandacht te brengen. Omdat het Thuisfront een breed begrip is bedoelen wij met Thuisfront de partner, kinderen en/of ouders. Natuurlijk heeft een Militair en/of Veteraan in veel gevallen ook meerdere familieleden, vrienden en/of kennissen. En die vrienden en/of kennissen is voor ons een deel van de samenleving.

Veteranen Radio & Veteranen TV zijn handelsnamen van BM Forces BV
© 2021 - BM Forces BV. Alle rechten voorbehouden.
Terug naar de inhoud